HUISREGELS

Het festivalterrein is gratis toegankelijk. Om de veiligheid op het (met hekken omheinde) terrein te kunnen garanderen, zullen er huisregels worden gehanteerd. Naast het huisreglement is het LelySTART Festival via Poppodium Corneel, aangesloten bij het Lelystadse horeca convenant.

 1. Op vrijdag vanaf 18.00 uur geldt op het terrein een minimumleeftijd van 14 jaar. Jongere bezoekers hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene (18+ die zich kan legitimeren).
 2. Op zaterdag vanaf 20.00 uur geldt op het terrein een minimumleeftijd van 21 jaar.
 3. Het is niet toegestaan het terrein te betreden met, skateboards, skeelers, rolschaatsen, fietsen en andere voertuigen. Ook zijn paraplu’s niet toegestaan, wegens veiligheid en zichtlijnen.
 4. Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk (parfum, bierflesjes e.d.) en verboden middelen. Gekochte consumpties mogen niet van het festivalterrein af.
 5. Het is niet toegestaan attributen, (club)kleding, tekens woorden, teksten, symbolen, uitingen of vlaggen (mee) te dragen of zichtbaar voorhanden te hebben die aanstootgevend, discriminerend, beledigend en/of onrust dan wel agressie kunnen opwekken en daarmee tot verstoring van de openbare orde of openbare veiligheid leiden.
 6. Organisatie conformeert zich aan het lokale beleid van politie, er geldt dan ook een zero tolerance beleid m.b.t. tot soft- en harddrugs.
 7. Het bij zich dragen, verhandelen en/of gebruik maken van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de toegang ontzegd en de bezoeker overgedragen aan de politie. Alle soorten hard en/ of softdrugs worden in beslag genomen. De organisatie beschouwd lachgas/slagroompatronen ook als softdrugs. De sancties zijn dan ook gelijk aan het bezit, gebruik of handel in softdrugs.
 8. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bezoekers die zich schuldig maken aan het verstrekken van alcohol aan minderjarige bezoekers, dan wel minderjarige bezoekers die zich schuldig maken aan het nuttigen van alcohol, worden van het terrein verwijderd en overgedragen aan de politie.
 9. Slag, steek, of vuurwapens en daarop lijkende voorwerpen (zoals zakmessen, schroevendraaiers, leathermans en kurkentrekkers) zijn ten strengste verboden. Alle materialen, die als zodanig worden aangezien, worden direct in beslag genomen en niet meer geretourneerd. Personen die slag, steek, of vuurwapens bij zich hebben worden overgedragen aan de politie.
 10. Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 11. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen ven de bezoekers.
 12. Dieren zijn verboden op het terrein, evenals foto, film en andere opnameapparatuur met afneembare lens of van professionele aard. Telefoons met foto/video mogelijkheden en compacte camera’s zonder afneembare lens zijn wel welkom op het festivalterrein. Professionele apparatuur is alleen toegestaan nadat er accreditatie is verleend door de organisatie en volgens de daartoe afgesproken richtlijnen. Een accreditatiepas kun je ophalen bij de Infostand op het terrein.
 13. Bij betreding van het evenement stem je ermee in, dat je op beeld- en / of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 14. Bezoekers die zich schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racistische en of discriminerende opmerkingen worden verwijderd en overgedragen aan de politie.
 15. Op en rond het evenemententerrein ben je verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 16. Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben, met een collectieve horeca ontzegging als gevolg.
 17. Er is een EHBO-post op terrein. Het EHBO team biedt hier de gehele dag professionele hulp. Zie je anderen die hulp nodig hebben? Waarschuw zo snel mogelijk de security. Zij staan in direct contact met de EHBO.
 18. De organisatie behoudt het recht om zonder opgaaf van reden de toegang tot het festival terrein te weigeren.
 19. Je kunt bij de ingang van het festivalterrein gevisiteerd worden door de beveiligingsorganisatie.